בחירת עוגן ליאכטה

העוגן הנייד הוא כידוע מנגנון יעיל ביותר לאיסוף דגימת קרקע ליאכטה. קיימים עוגנים ניידים בעלי צורות שונות ומשונות (אדמירלי, חתול, פטנטי, דנפורט, ברוס וכו') בעלי גודל, משקל וחומרים שונים. איכותם נמדדת במספר מישורים:

  1. כושר האחיזה בסוגי קרקע שונים (סלעית, חולית, עשבית, בוצית).
  2. עוצמת האחיזה בקרקע גריפה או עקירה.
  3. מרווח הזמן שבין נחיתת העוגן על הקרקע (או עקירתו) לבין נעיצתו המחודשת.
  4. כושר עמידותו של העוגן באילוצי המאמצים (נקודות תורפה, תקלות, תחזוקה).
  5. נוחיות אחסונו של העוגן בכלי השיט (שימוש, ניצול מקום, מפגע בטיחותי).

מסדרת השוואות בין עוגנים שונים ומניסיון מצטבר. מסתבר שהעוגן המועדף הוא "ברוס" (Bruce). אחיזתו חזקה בסוגי קרקע שונים. במצבים משתנים הוא ננעץ מידית לאחר עקירתו. אחסונו נוח (משתלב בקצה החרטום – איל נגיחה) ועמידותו טובה (ללא חלקים נעים וללא טיפול). בכל מקרה, רצוי להחזיק עוגן חליפי מסוג שונה לגמישות בשיקולי העגינה וכמובן למקרי חירום. מאחר וברחבי הים ממציאים עוגנים חדשות לבקרים, יש להניח שיצוץ בהקדם עוגן מועדף אחר (יחי המלך החדש).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.